day trip

jednodnevni izlet

BENKOVAC-ZRMANJA WATERFALLS & CANYON - ZADAR

trip program

07.ooh – Departure from Split
09.ooh – Arrival at the Benkovac Fair
9h-11h – Tour of the fair
11.ooh – Departure for Zrmanja waterfalls
11:30am – Tour of waterfalls and free time for lunch
14.ooh – Departure for Obrovac
14.3oh – Sailing by boat through the Zrmanja canyon to     Novigrad
16:15 – Departure from Novigrad to Zadar
17.ooh – Arrival in Zadar and sightseeing
19.ooh – Departure for Split
8.3pm – Arrival in Split. End of tour

program izleta

07.ooh – Polazak iz Splita
09.ooh – Dolazak na Benkovački sajam
9h-11h – Obilazak sajma
11.ooh – Polazak za slapove Zrmanje
11.3oh – Razgled slapova i slobodno vrijeme za ručak
14.ooh – Polazak za Obrovac
14.3oh – Plovidba brodom kanjonom Zrmanje do Novigrada
16.15h – Polazak iz Novigrad za Zadar
17.ooh – Dolazak u Zadar i razgled grada
19.ooh – Polazak za Split
20.3oh – Dolazak u Split. Kraj ture

Information

benkovac fair

The Benkovac Fair has been the most famous and most visited fair in Croatia for the past hundred years, every 10th of the month.
In the beginning, people were selling their livestock and products, and today it has grown into a place where you can buy, as they say, everything from a needle to a spaceship. A place where people socialized and had fun, today has thousands of visitors, especially on weekends.

iformacije

benkovački sajam

Benkovački sajam je zadnjih sto godina, svakog 10-og u mjesecu, organizira se najpoznatiji i najposećeniji sajam u Hrvatskoj.
U početku, ljudi su prodavali svoju stoku i proizvode da bi danas preraslo u mjesto gdje se može kupiti,kako kažu, od igle do lokomotive. Mjesto gdje su se ljudi družili zabavljali, danas broji na tisuće posjetitelja naroćito danima vikenda

zrmanja waterfalls

It is hard to say what is more beautiful on Zrmanja, but for the Muškovci waterfalls can be said to be among the most beautiful parts of the river. Due to the development of tourism and the return of the resident population, the once neglected place came to life and became popular for excursionists and campers. A place where, in addition to the breathtaking landscape and with a good and quality food offer, you will spend unforgettable moments.

Slapovi Zrmanje

Teško da se može reći šta je ljepše na Zrmanji, ali za slapove Muškovci se slobodno može reći da pripadaju među najljepše djelove rijeke. Nekad zapušteno mjesto je zbog pojave turizma i povratka domicilnog stanovništva oživjelo i postalo popularno za izletnike ali i kampere. Mjesto gdje ćete, pored oduševljavajućeg krajobaza i uz dobru i kvalitetnu ponudu hrane, provesti nezaboravne trenutke .

Zrmanja canyon

The 69 km long karst river is one of the natural beauties of Croatia and Dalmatia that should be experienced in person in order to understand all its uniqueness. By sailing through the canyon, you will feel the grandeur of nature’s architecture. If you are a nature lover, this is one of the places you should definitely visit

Kanjon zrmanje

Kraška rijeka duljine 69km jedna je od prirodnih ljepota Hrvatske i Dalmacije koju treba doživjeti osobno kako bi se pojmila sva njena osebujnost. Plovidbom kanjonom osjetit ćete grandioznost arhitekture prirode. Ako ste ljubitelj prrode ovoje jedno od mjesta koje trebate obvezno posjetiti

zadar

The second largest city in Dalmatia, rich in history and architecture. UNESCO included it in the list of world heritage, and in 2016 Zadar was chosen as the best European destination in the competition of 20 European cities. In addition to sacred buildings and museums, Zadar is also known for the Sea Organ and the “sun salutation”, maraschino, and a large number of athletes who have achieved top results in the world. A city worth visiting and once you feel its atmosphere you will come again.

zadar

Drugi najveći grad Dalmacije, bogate povjesti i arhitekture. UNESCO ga je u uvrstio u popis svjetske baštine a 2016.  Zadar je u konkurenciji 20 europskih gradova izabran za najbolju europsku destinaciju. Osim sakralnih objekata, muzeja Zadar je poznat po Morskim orguljama i “pozdravu sunca“, maraschinu i velikom broju sportaša koji su ostvarili vrhunske rezultate u svijetu. Grad koji vrijedi posjetiti i kada osjetite njegovo atmosferu doći ćete opet.